Tin tức và Sự kiện

tintucsukien

Dệt May Thế Giới Back

Dự trữ bông thế giới cuối vụ được dự báo giảm 7% xuống còn 17,8 triệu tấn vào cuối vụ 2016-2017 do Trung Quốc tiếp tục giảm dự trữ.

Một Consortium do Viện nghiên cứu xơ tự nhiên và cây thuốc, Đại học Kỹ thuật Lodz, Đại học Khoa học Y khoa Poznan và nhà sản xuất dệt Marko-Kolor (Ba Lan)

Các nhà khoa học của Đại học Standford đã phát triển loại vật liệu plastic chi phí thấp có thể trở thành cơ sở cho quần áo, giữ cho con người được mát trong khí hậu nóng.

Các nhà nghiên cứu tại viện Hohenstein (Đức) đã phát triển chất xử lý hoàn tất mang lại hiệu ứng làm mát, được dựa trên các dẫn xuất p-menthane hoặc